Administratieve en juridische ondersteuning van verenigingen, ZZPers en kleine bedrijven, info, voordelen, pakketten

The Land of Avalon

 

Administratief en juridisch STEUNPUNT

 

landofavalon@yahoo.com

Situatie

 

De administratieve taken van besturen en ZZpers wordt omvangrijker en meer en meer gespecialiseerd door factoren als toenemende regelgeving en veranderend debiteurengedrag.

 

De verantwoordelijkheden en mogelijke aansprakelijkheden groeien.

 

Het valt niet mee om dit alles te combineren met de eigenlijke taken van een bestuur of bedrijfsactiviteit en daarnaast nog eens een prive leven opbouwen.

 

Het wordt dan ook steeds lastiger om een voltallig en gemotiveerd bestuur te vormen.

 

 

 

Vaak voorkomende misvattingen bij verenigingen

 

 

Ondanks de voordelen voor zowel de besturen als de leden, zijn besturen soms nog bang de administratie uit te besteden. Nog te vaak denken besturen dat zij zo maar eventjes alles op zich dienen te nemen. Nog te vaak denken leden dat dit eventjes snel gedaan is en ze dit dus zouden mogen verwachten van een bestuur.

 

 

 

--------------------

 

Een externe medewerker is een LASTIGE POTTENKIJKER.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------

 

 

Onze manier van werken volstaat toch. Een heuse boekhouding en administratie is toch niet nodig.

 

 

---------------------

 

 

Wij kunnen dat zelf ook, en op onze manier is toch prima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------

 

 

We hebben er niets aan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------

 

 

Als we de KASCONTROLE COMMISSIE aan onze kant hebben, is er toch niets aan de hand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------

 

 

Het kost geld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------

 

 

We hebben een goede rechtsbijstandsverzekering, dat is toch voldoende.

 

 

PAKKETTEN

 

 

COMPLEET PAKKET:

facturatie

boekhouding

jaarverslag debiteurenbeheer

incasso

jaarlijkse begroting

eerstelijns juridische bijstand

bijstand bij een KCC

postadres

 

 

PAKKET BOEKHOUDING COMPLEET:

facturatie

boekhouding

jaarverslag debiteurenbeheer

incasso

jaarlijkse begroting

bijstand bij een KCC

 

APPARTE ONDERDELEN PAKKET BOEKHOUDING

Sommige onderdelen van het pakket kunnen tevens individueel worden aangevraagd

 

 

EERSTELIJNS JURIDISCHE BIJSTAND

 

 

TARIEVEN : Op aanvraag en overleg

 

 

 

 

 

Een pasklare oplossing ligt voor je klaar

 

The Land of Avalon kan jullie hierbij over het hele traject ondersteunen, van de FACTURATIE over BOEKHOUDING, DEBITEURENBEHEER tot INCASSO.

 

Daarnaast biedt The Land of Avalon EERSTELIJNS JURIDISCH ADVIES EN ONDERSTEUNING.

 

Bij een all-in pakket kan je tevens KOSTELOOS uw post hier laten toekomen, wat je de huur van een postbus bespaart.

 

 

Waarom zou u met The Land of Avalon werken?

 

 

Als jurist bezit ik de nodige JURIDISCHE KENNIS en vaardigheden om u bij te staan in conflictsituaties alsook u te behoeden voor mogelijke aansprakelijkheden.

 

The Land of Avalon is REEDS JAREN ACTIEF in het verenigingsleven en kent de noden en oplossingen dan ook als geen ander.

 

Het aangeboden pakket is ook dermate FUNCTIONEEL dat de diensten BETAALBAAR blijven.

 

 

Het antwoord van The Land of Avalon

 

 

 

Het is juist een daad van BEHOORLIJK EN ZORGVULDIG bestuur uw administratie uit te besteden.

 

Het is een GESPECIALISEERDE DIENSTVERLENING waarvoor tevens een bepaalde opleiding noodzakelijk is.

 

Het werk is eveneens dermate omvangrijk dat niemand in alle redelijkheid en billijkheid van iemand kan verwachten dit eventjes in de vrij tijd te doen.

 

Het is absoluut geen vrijwilligerswerk in de eigenlijke betekenis van het woord.

 

Bovendien is het een krachtige hulp bij FRAUDEPREVENTIE.

 

 

--------------------------------------------------------------

 

Jullie krijgen ONDERSTEUNING en ADVIES. Daardoor valt er heel wat van je schouders.

 

Zo ergens iets fout loopt, is er iemand die je er op wijst zodat je het tijdig kan rechtzetten.

 

U geeft bovendien aan uw leden en derden een DUIDELIJK SIGNAAL dat uw administratie klopt, dat u niets te verbergen hebt.

Zo u iets te verbergen hebt, ja dan is The Land of Avalon uiteraard wel een vervelende aanwezigheid.

 

Ook kan u mee genieten van onze juridische VAKKENNIS en PRACTIJKERVARING in moeilijke situaties.

 

 

--------------------------------------------------------------

 

 

De wetgeving is zeer duidelijk. Je moet gewoon een heuse jaarrekening opstellen, voldoende duidelijk en compleet met alles er op en er aan.

 

 

 

---------------------------------------------------------------

 

 

Misschien kan je het inderdaad zelf. Maar moet je dat wel willen?

 

Het is erg VEEL WERK. De tijd die je er aan besteedt, kan je toch veel beter aan de vereniging zelf wijden. En wat met je prive leven?

 

Het geeft verder een GERUST GEVOEL dat iemand je ondersteunt en

je financieel verhaal vertelt. Dat komt geloofwaardiger over naar de leden.

 

En wat bij een BESTUURSWISSELING? Wat met de CONTINUITEIT en dus DUIDELIJKHEID in de financien?

In de praktijk heeft dit vaak geleid tot gaten en fouten in de boekhouding.

 

En wat als de vrijwilliger er ineens de brui aangeeft?

 

 

--------------------------------------------------------------

 

 

Je administratie wordt gevoerd volgens de wettelijke bepalingen.

Alles is zeer DUIDELIJK en INZICHTELIJK waardoor u zich goed kunt verantwoorden naar de leden.

 

Het is een optimale FUNCTIESCHEIDING, die makkelijker FRAUDE kan VOORKOMEN.

 

De kans dat een bestuurslid in de verleiding zal komen is merkelijk kleiner.

 

Zo iemand zich ter goeder trouw vergist, is het eveneens gelijk zichtbaar zodat de betrokkene alles netjes kan herstellen.

 

Als individueel bestuurslid is het eveneens een geruststelling dat iemand meekijkt en het gelijk opvalt als een ander bestuuslid niet zulke goede bedoelingen heeft. Dat VOORKOMT dat je meegesleurt wordt in situaties, verantwoordelijkheden en zelfs heuse aansprakelijkheden waar je zelf niet eens schuld aan tref,t maar je overkomen doordat het betreffende bestuuurslid ongestoord zijn gang kon gaan.

 

De leden van hun kant kunnen eveneens gelijk de signalen opvangen en snel ingrijpen voor het te laat is.

 

Naar de leden toe brengt het INZICHT waardoor het vertrouwen kan groeien.

Dit brengt RUST in een vereniging. Een vereniging waar onvrede of onrust heerst is niet prettig, voor niemand.

 

Het vinden van (GEMOTIVEERDE) BESTUURSLEDEN wordt eveneens VERGEMAKKELIJKT.

 

 

--------------------------------------------------------------

 

Dat is dus absoluut niet zo. Een onterecht advies tot decharge vrijwaart besturen NIET van hun aansprakelijkheid. Wat leden niet wisten of konden weten gezien de KCC dit niet meldde of aankaartte, kunnen ze niet goed- of afkeuren.

 

Naar derden toe zoals de overheid is zelfs een verleende decharge helemaal geen vrijwaring.

 

Kijk ook goed uit als je lid bent van een KCC. U bent immers aansprakelijk voor onterecht positief of negatief advies.

 

En wat als je geconfronteerd wordt met een KCC die er op uit is het bestuur onterecht een hak te zetten? Of een KCC die totaal geen kennis van zake heeft en dan maar wat gaat doen. Denk niet te gauw het overkomt me niet want voor je het weet zetelt er iemand in jouw KCC die niet eens weet hoe gas- en electra facturen werken en dan vaak nog het hoogste woord voert ook.

 

Naar de leden toe is het een buffer tegen handjeklap met de KCC. Zo een KCC dit toch nog zou doen, is hun opzet beduidend makkelijker aan te tonen, en dus ook hun aansprakelijkheid.

 

 

--------------------------------------------------------------

 

 

Het kost inderdaad een beetje geld, maar dat valt heus wel mee.

 

Als er iets fout gaat doordat een vrijwilliger fouten heeft gemaakt, of er iets fout gaat bij een bestuurswisseling, kan het je flink wat meer geld kosten.

 

Debiteuren niet efficient opvolgen kost ook flink wat geld.

 

Als er geen KCC kan gevormd worden of deze is totaal niet bekwaam, dringt een accoutantscontrole zich op. Bij een degelijk gevoerde administratie zullen de kosten hiervan beduidend minder zijn.

 

 

--------------------------------------------------------------

 

 

Alvorens de rechtsbijstand aangesproken wordt, is er al een traject afgelegd. Het is heel belangrijk dat op dat traject de JUISTE ARGUMENTEN EN TERMEN worden gebruikt om later niet voor voldongen feiten te staan.

 

 

 

WAT HOUDT HET IN

 

 

FACTURATIE:

The Land of Avalon stelt al uw facturen op.

 

BOEKHOUDING:

De hele boekhouding wordt gevoerd.

 

JAARVERSLAG OOK FINANCIEEL VERSLAG GENOEMD:

Hiermee wordt bedoeld het jaarlijks financieel verslag dat verenigingen verplicht zijn op te stellen.

 

DEBITEURENBEHEER:

Zodra een factuur verstuurd is, dient er te worden opgevolgd of deze ook wordt betaald. Ook dat doen wij voor u.

Zo de betaaltermijn is verstreken, starten we na uw goedkeuring het traject van herinneringen en aanmaningen.

 

INCASSO:

Het kan gebeuren dat een minnelijk trajet niet helpt.

The Land of Avalon heeft een goede samenwerking met een incassobureau op basis van NO CURE NO PAY en ZONDER INSTAPKOSTEN.

The Land of Avalon regelt voor u dat uw dossier bij hen raakt.

 

JAARLIJKSE BEGROTING:

Het gaat om de begroting van het eerstkomende boekjaar.

 

BIJSTAND BIJ EEN KCC:

The Land of Avalon staat de KCC te woord en geeft uitleg over de gang van zake. Dat laat een KCC toe met de nodige kennis en inzichten te werk te gaan.

 

EERSTELIJNS (JURIDISCHE) BIJSTAND:

Dit houdt concreet in dat we nakijken of uw brieven en documenten juist zijn opgesteld. Eventueel stellen we die voor u op.

Zo u met een vervelend lid te maken heeft, kunnen we u hierin buitengerechtelijk bijstaan.

 

Ook individuele leden kunnen met hun vragen terecht. The Land of Avalon zal dan met partijen samen op zoek gaan naar een contructieve en gepaste oplossing.

Wanneer communiceren moeilijk is, kunnen wij een overbrugging zijn tussen beide partijen.

Problemen en vragen zijn er om opgelost te worden, niet om te groeien.

 

POSTADRES:

Al je post komt hier toe. Dat bespaart op de huur van een postbus. Je weet ook gelijk wat er toekomt en geen geloop meer naar een brievenbus. Bij een bestuurswisseling kan dit heel wat onheil voorkomen.

 

Copyright the Land of Avalon ©

All Rights Reserved